کلیدواژه‌ها = رسانه
بررسی میزان استفاده و رضایتمندی سالمندان از رسانه‌ها

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 118-147

عباس شیبانی مقدم


بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-103

بهرخ گنجی؛ امید درویشی


مقایسه شاخص‌های کارآمدی سه خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 104-147

رضا شکرگزار؛ محمدجواد رضائیان؛ اکبر نصراللهی کاسمانی