راهنمای نویسندگان

    نکات ضروری در تهیه و ارسال مقاله

1. مقاله ارسال شده نباید پیش از این، در هیچ‌یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر‌عهده نویسنده مسئول است و تنها با او تماس گرفته یا مکاتبه خواهد شد. فصلنامه، مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان و سایر مراجع ندارد.

3. در مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، ذکر تاریخ انجام پژوهش، نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه یا سازمان مربوط و منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی ضروری است.

4. مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیئت تحریریه، برای ارزیابی، دست‌کم به دو نفر از داوران صاحبنظر و کارشناس در زمینه موضوع مقاله، بدون نام نویسنده، ارسال خواهند شد. پذیرش نهایی براساس نظر داوران و منوط به موافقت هیئت تحریریه است.

5. نویسنده موظف است تمام موارد پیشنهادشده از سوی کارشناسان را اصلاح کند. اعمال اصلاحات پیشنهادی از سوی نویسنده، به منزله پذیرش مقاله نیست و پس از آن، مقاله، بار دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

6. مقاله‌های پذیرش‌شده براساس نوبت و با توجّه به موضوع فصلنامه، به چاپ خواهند رسید اما آن دسته از مقاله‌های پژوهشی که دارای جنبه‌هایی از ابتکار، نوآوری و به‌روز بودن منابع هستند، بر سایر مقالات مقدم شمرده می‌شوند.

7. مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.

8. مقاله، باید در قالب Word، با قلم B Lotus ، شماره 13 و رفرنس دهی به روش (APA) از طریق سامانه اینترنتی فصلنامه ارسال شود.

9. تعداد کلمات مقاله باید حداقل 6500 و حداکثر 8500 کلمه باشد.

10. فصلنامه آینده پژوهی رسانه در پذیرش، رد، تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

11. استفاده از مطالب فصلنامه آینده پژوهی رسانه در صورت ذکر مأخذ مانعی ندارد.