اخبار و اعلانات

فراخوان ارسال مقاله

فصلنامه علمی تخصصی دانش آینده پژوهی رسانه  آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم است.   محورهای پذیرش مقالات: آینده رسانه‌های ارتباط جمعی و روندها و پیشران‌های موثر بر آن آینده رسانه‌های اجتماعی آینده سینما و تئاتر در ایران و جهان آینده خبر و پیشران‌ها و روندهای موثر بر آن آینده محتوا در فضای مجازی آینده بازی‌های دیجیتال و سایر موضوعات مرتبط با فصلنامه

مطالعه بیشتر