فراخوان ارسال مقاله

فصلنامه علمی تخصصی دانش آینده پژوهی رسانه  آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم است.


 

محورهای پذیرش مقالات:

  • آینده رسانه‌های ارتباط جمعی و روندها و پیشران‌های موثر بر آن
  • آینده رسانه‌های اجتماعی
  • آینده سینما و تئاتر در ایران و جهان
  • آینده خبر و پیشران‌ها و روندهای موثر بر آن
  • آینده محتوا در فضای مجازی
  • آینده بازی‌های دیجیتال
  • و سایر موضوعات مرتبط با فصلنامه