درباره نشریه

فصلنامه «دانش آینده پژوهی رسانه» دارای رتبه علمی تخصصی است.

این فصلنامه، به زبان فارسی و به همراه چکیده‌های انگلیسی منتشر می‌شود و مقالات تخصصی حوزه ارتباطات و رسانه‌، با تأکید بر آینده پژوهی رسانه و همسو با اهداف فصلنامه را که با در نظر گرفتن ابعاد آموزشی و پژوهشی تألیف شده‌ باشند، می‌پذیرد.‌ مقاله‌های کاربردی با محتوای علمی - تخصصی که به‌ منظور رفع مشکلات رسانه با نگاهی آینده نگرانه به رشته تحریر در آمده باشند، در اولویت قرار می‌گیرند.

دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

 

مدیران و اعضای علمی فصلنامه: