فناوری‌ رسانه‌ای و چرخه 24 ساعته خبری

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تشابهاتی میان کاربرد خبری اینترنت و اخبار رسانه‌های سنتی شامل تلویزیون کابلی و ابزار ماهواره‌ای تلویزیونی وجود دارد که شامل دسترسی سریع،  گستردگی اطلاعات و کاربرد اجتماعی است، از این رو می‌توان نتیجه گرفت اینترنت در طول زمان جایگزین رسانه‌های سنتی و تقاضای خبر براساس اخبار 7 در 24 خواهد شد. امکان 24 ساعته شدن و ظرفیت دستیابی به محتوای آنلاین از طریق سایت‌های خبری باعث شده تا رسانه‌های سنتی از فضای مجازی استفاده مکمل داشته باشند. بنابراین کاهش مخاطبان رسانه‌های سنتی به طور غیرمستقیم از طریق جذب مخاطبان آنلاین جبران می‌شود. در واقع اغلب سازمان‌های خبری قبل از آنکه خبر را در بخش اخبار عصرگاهی یا روز بعد رادیو و تلویزیون خود منتشر کنند، ابتدا آن را در وب‌سایت‌هایشان قرار می‌دهند. تحت تأثیر فشارهای مربوط به فناوری و مخاطب‏، خبر، دگردیسی قابل توجهی را شاهد بوده که افزایش اخبار کوتاه و اخبار تقاضا محور و در معرض ناگهانی خبر قرار گرفتن از ویژگی‌های فضای جدید رسانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها