بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه مدیوم تلویزیون، پلتفرم ها و سینما (با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر این سه حوزه)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

فیلم و سریال از جمله برنامه های سرگرم کننده همیشه طرفداران زیادی داشته و قشر اعظم مخاطبان رسانه ها را به خود اختصاص داده است. حال به تبع تحول در فناوری و تکنولوژی ها در عرصه برنامه سازی، فرایند فیلم و سریال سازی نیز از ساخت تا پخش دچار تغییر شده است. هدف این پژوهش، بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه رسانه (مدیوم) تلویزیون، پلتفرم ها و سینما در پی گسترش فناوری دیجیتال و فراگیری فضای مجازی است. در واقع با مقایسه این سه حوزه از منظر و دیدگاه انتقادی فرکلاف سعی شده تا تفاوت ها و اشتراکاتی این سه رسانه از لحاظ فیلم سازی با رویکرد تحلیلی نظم گفتمانی، بررسی شود. روش تحقیق کیفی- اکتشافی و واحد تحلیل سه فیلم افرا (سریال تلویزیونی)، خاتون (سریال نمایش خانگی) و سرخ پوست(فیلم سینمایی) است. نتایج نشان داد: فیلم سازی در سه مدیوم سینما، تلویزیون و نمایش خانگی بر درام پر چالش و داشتن شخصیت مرکزی یا محوری در داستان فیلم تاکید دارند همچنین در دنیای متنوع و متکثر ، فضای مجازی بر نوع و محتوای داستان فیلم های سه مدیوم تلویزیون، سینما و نمایش خانگی اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها