ساختارهای روایت و کارکرد آن در خبر رادیو

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 خبر به‌عنوان مهمترین ژانر رسانه‌ای علاوه بر آنکه بخشی از اعتبار یک ایستگاه یا بخش خبری رادیویی نزد شنوندگان آن است، تلاشی برای تفسیر جهان و وقایع آن برای شنوندگان محسوب می‌شود. از این رو در دنیایی که تحت سلطه رسانه‌های مختلف است، درک واقعیت ما از رخدادها به طور فزاینده‌ای توسط روایت رسانه‌ها شکل می‌گیرد. از آنجا که رسانه‌ها کنترل کننده‌های اصلی تولید و مصرف روایت هستند، داستان‌هایی که «طبیعی»‌ترین به نظر می‌رسند، داستان‌هایی هستند که رسانه‌ها ما را به آنها عادت داده‌اند. بنابراین هر رسانه روش خود را برای داستان‌گویی توسعه می‌دهد. این شیوه‌ها برای روایت داستان شامل عناصر داستان، جنبه‌های فنی رسانه و قراردادهایی برای انواع داستان‌ها یا رخدادها هستند. با این اوصاف در حالی که مرزهای بین سرگرمی و اطلاعات در رسانه‌های جمعی همچنان در حال حل شدن است، درک راه‌های انتقال روایت رویدادها از یک رسانه به رسانه دیگر و شناخت پیامدهای ایدئولوژیکی این استراتژی‌ها‌ در مطالعات رسانه‌ای امری ضروری است. مقاله حاضر ضمن توجه به این مهم با بررسی نقاط قوت و ضعف خبر رادیو، زبان خبر رادیو و ساختارهای اخبار رادیو به بررسی ساختار و عملکرد روایت‌گری در اخبار رادیو می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها