سخن آغازین

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره

چکیده

انتشار نخستین شماره فصلنامه «آینده‌پژوهیِ رسانه» و استقبال گسترده استادان، دانشجویان و پژوهشگران از این فصلنامه، تأییدی بود بر اهمیت شناخت مسائل حوزه ارتباطات و رسانه در آینده‌ای که پیش‌رو داریم. آینده‌پژوهی برخلاف حوزه‌های دیگر تحقیق در علوم اجتماعی و انسانی، برای تحقیقات بومی نیازمند دادوستد با محققان و اندیشمندان غیربومی است. آینده‌پژوهی روشی تحقیقی در عرصه بین‌المللی است زیرا پیشرفت‌های فناورانه در هیچ مرزی از مرزهای جغرافیایی محدود و محصور نمی‌شود و امروزه در گستره جهانی می‌تواند جامه عمل بپوشد.
فصلنامه «آینده‌پژوهی رسانه» با چنین درکی از جهان معاصر و مشکلات و مسائل پیش روی رسانه‌ها، با انتشار دومین شماره خود به استقبال تحقیقات داخلی و خارجی می‌رود و بر آن اهتمام می‌ورزد که نقشی هرچند کوچک اما مؤثر و مفید در حل مسائل رسانه‌های کشور در آینده ایران‌زمین داشته باشد. در این راه به همکاری و همیاری همه محققان و اندیشمندان به‌خصوص استادان و دانشجویان گرامی نیازمندیم.

کلیدواژه‌ها