استفاده نسل «زد» از‌ رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نسل Z بعنوان اولین نسلی که فناوری اینترنت را به راحتی در دسترس داشته و به لطف انقلاب وب در معرض میزان بی‌سابقه‌ای از فناوری قرار گرفته‌است در ادبیات بین‌الملل بعنوان نسل مهاجرین به شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند که در فضای دیجیتال متولد شده و رشد یافته‌اند. هدف مقاله پیش‌رو کشف نحوه استفاده این نسل از رسانه‌های اجتماعی و تأثرات فردی و سازمانی آنها از این رسانه‌ها و تفاوت بین نسلی منبعث از عوامل محیطی و شخصی بود که به روش اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای چارچوب نظری ارائه شده، تلاش شد علاوه بر ارائه سؤالات پژوهشی در رابطه با اثرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط نسل Z، عوامل تأثیرگذاری که در تحقیقات پیشین به آنهاپرداخته نشده بود مورد توجه قرار گیرد و یک افق واقع‌گرایانه برای طیفی از تصمیم‌گیرندگان ایجاد کند. یافته‌های این پژوهش حاکی از هم‌افزایی ناچیزی است که در مورد ادبیات بین‌نسلی منتشر شده وجود دارد به‌طوری‌که در زمینه سابقه استفاده از رسانه‌های اجتماعی، خلأ بررسی تأثیرات فردی استفاده از پلتفرم‌ها توسط نسل Z بر نتایج سازمانی برجسته به نظر می‌رسد چرا که نتایج تجمیعی تأثیرات سطح فردی باعث ایجاد نگرانی‌های عظیم با پیامدهای احتمالی اجتماعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها