تحلیل ثانویه ذائقه مصرف مخاطبان در تلگرام (10 تا 22 بهمن ماه 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگر اداره پژوهش های خبری صداوسیما

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر اداره پژوهش های خبری صداوسیما

چکیده

 امروزه رقابت رسانه‌های نوین و رسانه‌های سنتی در حوزه خبررسانی شکل گرفته است و رسانه‌ای در آینده‌ پیش‌روی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حضور خواهد داشت که هم ذائقه مخاطب را بشناسد و هم بتواند آن را بسازد. هدف این تحقیق شناسایی محتواهای جذاب و پرمصرف مخاطبان تلگرام است. این تحقیق با هدف مطالعه گرایش کاربران به موضوعات، منابع، ارزش‌ها و عناصر خبری و منابع مورد استفاده در کانال‌های تلگرامی به روش مطالعه اسنادی، و نیز تحلیل محتوای کمی پیا‌م‌های کانال تلگرامی تلگرافی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه اخبار مکتوب انعکاس یافته در کانال تلگرافی در بازه زمانی 22-10 بهمن ماه 1398‌(زمان داغ شدن بحث کرونا و مراقبت‌های بهداشتی کشورها) است. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تمام‌شماری است.
در این تحقیق دو موضوع کلی گرایش کاربران به منابع و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به «تحلیل ثانویه»[1] «ذائقه»[2] مصرف کاربران در کانال تلگرافی، حدود نیمی ازکاربران شبکه تلگرام، مطالب خود را از کانال‌های تلگرامی خبری دریافت کرده‌اند. کانال‌های تلگرامی خبرگزاری‌های رسمی و مطالب خبری کانال‌های تلگرامی صداوسیما‌ (خبرگزاری صداوسیما‌، باشگاه خبرنگاران و شبکه خبر) بیش از سایر موارد استفاده شده‌اند. بیشترین میزان استفاده به ترتیب در موضوعات بهداشت و سلامت، اجتماعی، ورزشی و بین‌المللی و کمترین آن در موضوعات فرهنگی و سیاسی بوده است. همچنین از میان خبرها، ا‌رزش خبری دربرگیری، بیشترین فراوانی و ارزش‌های خبری استثناء، برخورد و تازگی کمترین فراوانی را داشته‌اند. موضوع سلامت و بهداشت بیشترین و موضوع فرهنگی کمترین فراوانی را داشته‌اند. بیشترین فراوانی عناصر خبری، مربوط به عنصر خبری «کجا» و کمترین آن مربوط به «چرا» و «چگونه» است.[1]-  تحلیل ثانویه به معنای استفاده از روش آمار‌ی‌ جدید برای بررسی مجدد داده‌های گردآوری شده وحاصل تحلیل نتایج سایر مطالعات است. بزرگترین مزیت استفاده از داده‌های ثانویه کم شدن هزینه‌ها است.


[2]- منظور از ذائقه، پسند یعنی چیزی که مخاطب برای آن وقت و بودجه می‌گذارد و آن را می‌بیند.

کلیدواژه‌ها