ریخت‌شناسی روندهای مؤثر در آینده مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

چکیده

امروزه رقابت رسانه‌های نوین و رسانه‌های سنتی در حوزه خبررسانی شکل گرفته است و رسانه‌ای در آینده‌ پیش‌ روی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حضور خواهد داشت که هم ذائقه مخاطب را بشناسد و هم بتواند به حیات خود در آینده ادامه دهد. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرهای 20 خبره در خصوص روندهای مؤثر بر آینده مطبوعات احصا شد که شامل 3 کلان روند تغییرات ماهیت مخاطب، تغییرات رسانه و تغییرات محتوای خبری است و 21 روند را در برمی‌گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم پاسخگویی به نیازهای مخاطب و محدود نبودن مخاطب به خبرها و تفاسیر خبری مطبوعات، مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی مؤثر بر آینده خبر در حوزه تغییرات ماهیت مخاطب هستند. مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی حوزه محتوای خبر نیز شامل تغییر انتشار خطی اخبار به انتشار دایره‌ای (360 درجه) در مطبوعات و ارایه محتوای لحظه به لحظه و بی‌مکانی و بی‌زمانی شبکه‌های اجتماعی می‌شود. در حوزه محتوای خبری نیز می‌توان از افزایش قیمت روزنامه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، دروازه‌بانی اخبار و اطلاعات در رسانه‌های مکتوب و بحران کاغذ و هزینه چاپ به عنوان مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی نام برد.

کلیدواژه‌ها