دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه مدیوم تلویزیون، پلتفرم ها و سینما (با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر این سه حوزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

بهرخ گنجی


شناسایی و اولویت بندی مصادیق تعارض منافع در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

علی دماوندی کناری