بررسی میزان استفاده و رضایتمندی سالمندان از رسانه‌ها

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 118-147

عباس شیبانی مقدم


بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه مدیوم تلویزیون، پلتفرم ها و سینما (با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر این سه حوزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

بهرخ گنجی


شناسایی و اولویت بندی مصادیق تعارض منافع در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

علی دماوندی کناری


سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 8-9

هادی البرزی دعوتی


سخن آغازین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 8-9

امیدعلی مسعودی


جانمایی رسانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 10-32

فاطمه حسینی


آینده تلویزیون و چشم انداز ویدئو تا ده سال آینده

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 10-31

هادی البرزی دعوتی


ساختارهای روایت و کارکرد آن در خبر رادیو

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 32-60

محمد نیک ملکی


رویکردها و چالش های مقابله با اخبار جعلی در جهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-64

محمدحسین آزادی


استفاده نسل «زد» از‌ رسانه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-80

یاسر بهشتی


فناوری‌ رسانه‌ای و چرخه 24 ساعته خبری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-97

هادی البرزی دعوتی


بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-103

بهرخ گنجی؛ امید درویشی


ریخت‌شناسی روندهای مؤثر در آینده مطبوعات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 98-120

زهره دانشمندی


مقایسه شاخص‌های کارآمدی سه خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 104-147

رضا شکرگزار؛ محمدجواد رضائیان؛ اکبر نصراللهی کاسمانی


تحلیل ثانویه ذائقه مصرف مخاطبان در تلگرام (10 تا 22 بهمن ماه 1398)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-174

مهدی ناجی؛ فریفته هدایتی