کلیدواژه‌ها = مخاطب
بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-103

بهرخ گنجی؛ امید درویشی


ریخت‌شناسی روندهای مؤثر در آینده مطبوعات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 98-120

زهره دانشمندی