کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
استفاده نسل «زد» از‌ رسانه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-80

یاسر بهشتی


رویکردها و چالش های مقابله با اخبار جعلی در جهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-64

محمدحسین آزادی