کلیدواژه‌ها = تلویزیون
بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه مدیوم تلویزیون، پلتفرم ها و سینما (با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر این سه حوزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

بهرخ گنجی


بررسی میزان استفاده و رضایتمندی سالمندان از رسانه‌ها

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 118-147

عباس شیبانی مقدم


بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-103

بهرخ گنجی؛ امید درویشی