نویسنده = بهرخ گنجی
بررسی مقایسه ای فیلم سازی در سه مدیوم تلویزیون، پلتفرم ها و سینما (با تاکید بر تاثیر فضای مجازی بر این سه حوزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

بهرخ گنجی


بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-103

بهرخ گنجی؛ امید درویشی