نویسنده = هادی البرزی دعوتی
آینده تلویزیون و چشم انداز ویدئو تا ده سال آینده

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 10-31

هادی البرزی دعوتی


سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 8-9

هادی البرزی دعوتی


فناوری‌ رسانه‌ای و چرخه 24 ساعته خبری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-97

هادی البرزی دعوتی