شناسایی مؤلفه ها و ویژگی های اساسی تولید محتوای فضای مجازی به روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما

2 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما

3 مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما و دکترای مدیریت رسانه

چکیده

امروزه گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و بروز فناوری‌های نوظهور موجب تحول شگرف در حوزه فضای مجازی شده است، این فضا به تعبیر مقام معظم رهبری مانند رودخانه پرخروشانی است که هر روز بر حجم آن افزوده می‌شود، باید بر آن مدیریت صحیحی صورت گیرد، به همین منظور مهم‌ترین ابزار اثرگذاری در این فضا، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و مدیریت تولید محتوا است زیرا فضای مجازی از طریق این زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد، اما کلید این اثرگذاری توده‌ای را در این فضا باید در قدرت کنترل بر داده‌های کلان و محتوای تولید شده جست‌وجو کرد؛ در این پژوهش از مطالعه اسنادی و روش تحقیق فراترکیب استفاده شده است که بین پژوهش‌های مرتبط با حوزه محتوای فضای مجازی که مجموعاً ۸۱ اثر پژوهشی در این مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه از داده‌های استخراج شده از بین این پژوهش‌ها که از طریق کدگذاری کیفی انجام شده به ۹۶ مفهوم اولیه از آنها دسته‌بندی شد که هرکدام از آنها پس از مقوله بند در ذیل ۸ دسته جای گرفتند که از مهترین این یافته‌های به ویژگی‌هایی مانند تعاملی بودن محتوا، چندرسانه‌ای بودن، کاربرمحوری محتوا و حفظ حریم خصوصی می‌توان اشاره کرد در پایان اگر با شناخت مولفه‌ها و ویژگی‌های محتوای فضای مجازی می‌توان کنشگری بهتری در فضای مجازی انجام داد و این محتوای فضا به بهترین شکل مدیریت و پایش کرد همچنین با توجه خط‌مشی و مدیریت محتوا تصمیم‌گیری بهتری از اینکه که چه نوع محتوایی و چگونه باید تولید و منتشر شود که اثرگذاری را داشته باشد مدنظر می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها