نویسنده = ������������ ��������
استفاده نسل «زد» از‌ رسانه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-80

یاسر بهشتی